Uppstart

I uppstartsfasen går vi tillsammans med dig som kund igenom dina behov, befintliga lösningar samt förväntningar. Det gör att vi tillsammans skapar en målbild och kan styra projektet i rätt riktning.

FAS 0


MS 0

STARTA KUNDBEARBETNING


FAS 1


MS 1

OFFERERA


FAS 2


MS 2

SKRIVA AVTAL

Genomförande

Vid varje uppstart av ett nytt jobb har vi en tydlig avstämning innan projektet genomförs. Vi arbetar med löpande uppföljning samt uppföljningsmöten och utvärderingar för att nå ständiga förbättringar.

FAS 3


MS 3

STARTA PROJEKTET


FAS 4


MS 4

STARTA GENOMFÖRANDET


FAS 5


MS 5

LEVERERA PROJEKTET


FAS 6


MS 6

STÄNGA PROJEKTET

Sagt om KGM